Tworzenie konta w programie pocztowym dla połączeń z serwerami pocztowymi "NETFALA" na przykładzie systemu Windows

MS Outlook Express

Przy pierwszym uruchomieniu MS Outlook Express zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego konta.

W pierwszym kroku należy podać Nazwę wyświetlaną czyli taką jaka pojawi się u odbiorców wysyłanych przez nas wiadomości w polu Od. Gdy uzupełnimy pole klikamy przycisk Dalej.

W następnym kroku należy wpisać adres e-mail otrzymany od pracownika NETFALI i kliknąć przycisk Dalej

Po przejściu do następnego kroku kreatora, należy uzupełnić pola zgodnie ze schematem:

 • Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer wybrać należy opcję "IMAP"
 • Serwer poczty przychodzącej i pole Serwer poczty wychodzącej uzpełnione powinno być wartością "mail.netfala.pl".

Po uzupełnieniu pól zgodnie ze schematem należy kliknąć przycisk Dalej

Na następnym ekranie nazwanym Logowanie poczty internetowej należy uzupełnić pola według schematu:

 • Nazwa konta wpisując w to pole otrzymany od pracownika NETFALI adres e-mail w pełnej postaci tzn. "nazwa_konta@netfala.pl" w miejsce "nazwa_konta" wstawiając nadaną nam nazwę konta
 • Hasło wpisując otrzymane hasło
 • Dla ułatwienia późniejszego korzystania z poczty za pomocą programu MS Outlook Express, klikamy pole obok napisu Zapamiętaj hasło w celu zapamiętania wpisanego przez nas hasła w pliku programu
 • Należy również zaznaczyć pole obok napisu Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Po uzupełnieniu pól zgodnie z powyższym schematem można przejść do następnego kroku kilkając przycisk Dalej.

Pozostaje nam jeszcze odebranie Gratulacji po poprawnym skonfigurowaniu konta. Na tym ekranie kliknąć należy przycisk Zakończ.

A na koniec pobranie i odczytanie pierwszych maili.

W razie trudności informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów Pomocy technicznej.

Mozilla Thunderbird 3

Po pobraniu Mozilla Thunderbird należy go zainstalować i uruchomić. Następnie wybrać z menu Plik -> Utwórz -> Konto pocztowe...

Po pojawieniu się okna Konfiguracja konta e-mail należy uzupełnić pola według następującego schematu:

 • Imię i nazwisko uzupełniamy swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, zawartość tego pola pojawi się jako nadawca wysyłanych przez nas wiadomości
 • Adres e-mail wpisujemy tutaj otrzymany adres e-mail w formacie jak na obrazku tzn. wpisując jego pełną formę: "nazwa_konta@netfala.pl", w miejsce "nazwa_konta" wstawiając nadaną nam nazwę konta
 • W polu Hasło podajemy otrzymane hasło
 • Dla ułatwienia późniejszego korzystania z poczty za pomocą programu Thunderbird, klikamy pole obok napisu Zapamiętaj hasło w celu zapamiętania wpisanego przez nas hasła w pliku programu

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Kontynuuj

Po kilknięciu przycisku Kontynuuj zostanie uruchomiony specjalny wbudowany w program Thunderbird system analizy serwera pocztowego, i dobór odpowiedniej konfiguracji.

Ze względów technicznych związanych z wbudowanych w program Thunderbird mechanizmów bezpieczeństwa, podczas procesu analizy odpowiedniej konfiguracji do połączenia z serwerem pocztowym, pojawi się okno informujące o niezgodności nazwy domenowej z tą zawartą w certyfikacie SSL. Należy zaznaczyć pole Zachowaj ten wyjątek na stałe a następnie kliknąć przycisk Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa. Wykonanie tych czynności nie wpłynie w żadne sposób na obniżenie jakość bezpieczeństwa korzystania z poczty NETFALA.

Jak to często bywa automatyczne rozpoznanie odpowiedniej konfiguracji do połączenia z serwerem, nie działa we wszystkich przypadkach dokładnie, a co za tym idzie dobrane ustawienia wymagają delikatniej modyfikacji. Zmiany dobranych automatycznie parametrów dokonamy klikając przycisk Edytuj, etykietki tekstowe zamienią się na pola do wprowadzania i listy z wyborem wartości, tak jak zostało to pokazane na obrazku. Musimy zmienić następujące parametry:

 • Nazwa użytkownika musi zostać uzupełniona o "@netfala.pl", czyli dopisanie adresu domeny, tak aby w polu znalazła się pełna nazwa adresu e-mail
 • Serwer poczty wychodzącej na liście rozwijanej nie znajdziemy pozycji pokazanej dla tego pola na obrazku, ale wystarczy najechać myszką na pole z listą wyboru i gdy tylko pojawi się kursor symbolizujący zachętę do wpisania tekstu - kliknąć. Ten zabieg pozwoli nam na wpisanie własnego adresu serwera poczty wychodzącej, który należy uzupełnić zgodnie z obrazkiem.

Po poprawieniu parametrów wymienionych na powyższej liście, przetestowania wprowadzonych parametrów dokonamy klikając przycisk Testuj konfigurację ponownie.

Do czasu pozytywnego przejścia testu przez ustawione parametry, przycisk Utwórz konto pozostanie nieaktywny.

Konfiguracja po przejściu testu prawidłowo powinna wyglądać zgodnie z poniższym obrazkiem. Jeśli wszystko się zgadza należy kliknąć przycisk Utwórz konto.

Po utworzeniu konta możemy już cieszyć się możliwościami klienta pocztowego Mozilla Thunderbird w połączeniu z niezawodną pocztą NETFALA.

W razie trudności informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów Pomocy technicznej.

Mapa zasięgu NETFALA

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zasięgu sieci NETFALA

pokaż

Szybki kontakt

Masz pytanie o nasze usługi lub szukasz oferty dostosowanej dla Ciebie?

Zadzwoń

(22) 350 47 00

Trwa przetwarzanie danych...