POMOC TECHNICZNA

Numer telefonu pod którym można otrzymać pomoc przy konfiguracji którejkolwiek z usług lub zgłaszać ewnetualne problemy techniczne z usługami NETFALA:

(22) 350 47 00

 

Numer telefonu czynny w godzinach 8:00 - 24:00

NETFALA

ul. Poznańska 280/3a

05-850 Ożarów Mazowiecki

Tel. (22) 350 47 00

Fax (22) 350 47 01

E-mail biuro@netfala.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 10:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

*

Pamiętaj: twój e-mail to adres mailowy na który wyślemy odpowiedź na Twoje pytanie dlatego zwracamy uwagę na podanie takiego który najczęściej sprawdzasz.

*

Pamiętaj: imię może się składać tylko z liter.

*

Pamiętaj: nazwisko może się składać tylko z liter.

Wskazówka: numer telefonu posłuży nam do szybszego skontaktowania się z Tobą.

*

Pamiętaj: temat nie może być dłuższy niż 64 znaki.

*

Wskazówka: treść wiadomości powinna zawierać krótko i zwięźle Twoje zapytanie. Nie używaj kodu HTML.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej "rozporządzeniem", informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Chmielewski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Netfala Mariusz Chmielewski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (adres: ul. Poznańska 280/3a, 05-850 Ożarów Mazowiecki), z którym można się skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: biuro@netfala.pl,
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i/lub zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (na podst. art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia).
  3. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora, a także organom administracji publicznej.
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres na jaki została zawarta umowa, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z przepisów prawa i/lub prawa podatkowego oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
  6. Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Nie jest Pani/Pan jednak zobowiązana/y do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia przesyłania informacji marketingowych i/lub zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

 

Zgoda marketingowa

Podstawa prawna art. 6, art. 12 i 13 Rozporządzenia

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pomocą usług pocztowych i środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących oferowanych produktów i usług w tym również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2017.1219) Wyrażam zgodę na kontakt e-mail, telefoniczny - rozmowa lub sms.

 

* - pole jest wymagane

Mapa zasięgu NETFALA

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zasięgu sieci NETFALA

pokaż

Szybki kontakt

Masz pytanie o nasze usługi lub szukasz oferty dostosowanej dla Ciebie?

Zadzwoń

(22) 350 47 00

Trwa przetwarzanie danych...