Tworzenie połączenia PPPoE na przykładzie systemu Windows XP dla połączenia z siecią "NETFALA"

Uruchamiamy Panel Sterowania Klikamy Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania.

Uruchamiamy Połączenia Sieciowe - klikając dwukrotnie w ikonę.

Otwieramy Właściwości Połączenia Sieci Bezprzewodowej lub Połączenia lokalnego (w sieci kablowej) - klikając prawy klawiszem w ikonę, wybieramy Właściwości.

Odznaczamy wszystkie składniki tego połączenia (zazwyczaj są to: Klient Sieci Microsoft Networks, Udostępnianie plików, Harmonogram Pakietów QoS, Protokół internetowy TCP/IP), a następnie klikamy OK.

Tworzymy nowe połączenie z Internetem. W tym celu należy w Połączeniach Sieciowych, w górym lewym rogu w menu wybrać Utwórz nowe Połączenie, po czym uruchomi się Kreator nowego połączenia.

Klikamy na przycisk "dalej", następnie wybieramy Typ połączenia sieciowego - "Połącz z Internetem" i klikamy raz na przycisk "dalej".

Następnie Kreator zapyta jak chcemy łączyć się z Internetem, wybieramy "Konfiguruj moje połączenie ręczne" i zatwierdzamy klikając raz na przycisk "dalej".

Kolejnym krokiem jest wybór typu połączenia, wybieramy "Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła" i zatwierdzamy klikając raz na przycisk "dalej".

Kreator zapyta o nazwę usługodawcy internetowego, wpisujemy "NETFALA" i zatwierdzamy klikając raz na przycisk "dalej".

Następnie kreator prosi o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, które przepisujemy z kartki bądź e-maila zwracając uwagę na małe i duże litery.

Na koniec pracy kreatora należy zaznaczyć "Dodaj skrót połączenia na moim pulpicie".

Po zakończeniu pracy kreatora, wyświetlane jest okno połączenia, na którym należy kliknąć "Połącz", aby uzyskać dostęp do Internetu, jednak zamykamy to okno klikając "Anuluj".

Zamykamy wszystkie wcześniej otwarte okna.

Aby uzyskać dostęp do Internetu, musimy kliknąć dwukrotnie na nowo powstałą ikonę na pulpicie, następnie kliknąć na "Połącz".

Logowanie do sieci przebiega w następujący sposób:

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, w dolnym prawym roku pokaże się ikona od połączenia.

Jeżeli chcemy, żeby nasz komputer łączył się z Internetem automatycznie po uruchomieniu systemu Windows, należy ściągnąć i zainstalować program Autoconnect.

Link do programu AutoConnect.

W razie trudności lub pytań informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu zamieszczonym w ramce Szybki kontakt.

Mapa zasięgu NETFALA

Zapraszamy do zapoznania się z mapą zasięgu sieci NETFALA

pokaż

Szybki kontakt

Masz pytanie o nasze usługi lub szukasz oferty dostosowanej dla Ciebie?

Zadzwoń

(22) 350 47 00

Trwa przetwarzanie danych...